Regulamin

Regulamin świadczenia usług
Myjni Samochodowej PREMIUM CAR WASH & SPA.

1.Zlecenie przez Klienta świadczenia usług mycia, czyszczenia, kosmetyki samochodowej itp. usług ujętych w cenniku Myjni Samochodowej PREMIUM CAR WASH & SPA (dalej zwaną Myjnią) jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej Myjni: www.myjnia-rzeszow.pl

2. Klient oświadcza, że pojazd który jest przedmiotem usługi jest konstrukcyjnie przystosowany do wykonywania na nim czynności związanych z usługami mycia, czyszczenia, kosmetyki samochodowej wykonywanych przez Myjnię i ujętych w jej cenniku. Klient bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z nieprzystosowania pojazdu.

3. Osoba pozostawiająca pojazd na czas usługi powinna usunąć z pojazdu wszystkie wartościowe przedmioty, opróżnić kieszenie i schowki. Myjnia i jej pracownicy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione w pojeździe.

4. Klient przed pozostawieniem pojazdu w Myjni powinien poinformować pracowników Myjni o wadach, uszkodzeniach pojazdu, braku w wyposażeniu. W przypadku braku takich informacji Myjnia nie odpowiada za jakiekolwiek wady, uszkodzenia, braki w wyposażeniu pojazdu zgłoszone przez Klienta po wykonaniu usługi.

5. Odpowiedzialność Myjni ogranicza się do ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania usług przez pracowników Myjni. Cały obszar Myjni objęty jest wideorejestracją i w przypadku kwestii spornych odnośnie powstałych uszkodzeń będzie możliwość odtworzenia sytuacji i rozstrzygnięcia sporu.

6. Właściciel Myjni oświadcza, że posiada ważną polisę OC w związku z prowadzoną działalnością i wszelkie słuszne roszczenia będą pokrywane z polisy OC Myjni.

7. SAMOCHÓD ZASTĘPCZY.
Na życzenie Klienta Myjnia może BEZPŁATNIE wynająć Klientowi samochód zastępczy na czas usługi (przy wartości usługi powyżej 80 zł). Limit przebiegu wynosi 20 km. W czasie takiego wynajmu pełną odpowiedzialność za pojazd oraz wszelkie zdarzenia z jego udziałem bierze osoba, której pojazd został udostępniony. W przypadku chwilowego braku samochodów zastępczych na czas usługi Myjnia może odmówić udostępnienia takiego pojazdu. W samochodzie zastępczym obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA. Pojazd zastępczy wynajmowany jest bezpłatnie na czas usługi zleconej Myjni. Czas bezpłatnego wynajmu, stan pojazdu oraz przebieg wpisany jest w protokół zdawczo- odbiorczy pojazdu przy jego wydaniu. Po przekroczeniu umówionego czasu lub przebiegu 20 km obowiązują dopłaty: 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu i/lub 2 zł za każdy km przebiegu ponad 20 km. Każde uszkodzenie pojazdu, dewastacja, złamanie zakazu palenia w pojeździe, utrata wyposażenia itp. obciąża użytkownika karą umowną w wysokości: 1000 zł.

8.Myjni przysługuje prawo zatrzymania pojazdu Klienta jako zastaw do czasu uregulowania wszelkich należności związanych z usługą Myjni jak i wynajmu samochodu zastępczego.

9. REZERWACJA.
Istnieje możliwość wcześniejszego zarezerwowania terminu (daty i godziny) wykonania usługi. Rezerwacji dokonać można maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej (email, sms) z podaniem rodzaju pojazdu oraz zakresu zlecanej usługi. Jeżeli Klient dostarczy pojazd będący przedmiotem usługi na zarezerwowany termin zostanie obsłużony poza kolejnością. W przypadku spóźnienia usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt

Telefon
Kontakt